Looma- ja linnukasvatajad eelistavad laineplaadist katuseid

Põllumajandussektoris väärtustatakse kiiresti ja kergelt paigaldatavaid ohutuid katuseid, mis garanteerivad loomade ja lindude heaolu. Teadusuuringud on näidanud, et katusekonstruktsioon, -kate ja selle omadused võivad loomade tootlikkusele positiivselt mõjuda.

UMBES 300 LEHMA JA MULLIKA HOONELE SAI ISE KATUS PEALE PANDUD

Tartumaal 150 lüpsilehma ja üle 100 mullikaga farmi pidav Peeter otsis katusele kindlat, ent soodsat katet. „Valisin laineplaadid, sest need lihtsad, odavad ja usaldusväärsed. Väärt toode. Katus on tugev, kestab kaua, sellel on turvaribad,“ räägib lehmafarmi omanik, kes on oma katuse katnud Eternit tehase plaatidega Eternit AGRO XL.

Farmer paigaldas laineplaadid koostatud katuseprojekti kohaselt ise hõlpsasti katusele. Töö läks kiiresti –ehitis sai kaetud viie päevaga. Ta valis katuse jaoks värvimata plaadid ning pidas silmas, et kiudtsement on vastupidav sademete, päikese ja ammoniaagi suhtes. Osa katusest on kaetud agrosektorile ette nähtud läbipaistvate plaatidega, mis ei vaja täiendavaid konstruktsioone, kuid peavad vihmas, lumes ja muudes agressiivsetes ilmaoludes sama hästi vastu. „Kui on rohkem valgust, söövad lehmad innukamalt,“ toob Peeter veel ühe plussi välja.

Lehmafarmi katus on külma tüüpi. Omaniku sõnul ei ole viimasel ajal kuigi külmad talved, pealegi on katuse paigaldamisel kõige tähtsam kanda hoolt kohase ventilatsiooni eest, seepärast õigustas selline lahendus end igati.

Katusekatte valimisel kaalus farmi rajaja ka pleki võimalust, kuid heitis selle kõrvale – tugevama vihma korral lähevad loomad müra tõttu arust ära.

LAINEPLAADID LOOVAD LOOMADE HEAOLUKS SOBIVA KESKKONNA

Loomakasvatusliku otstarbega hoone katuse planeerimisel tuleb arvesse võtta loomade heaolu nõudeid ja loodavat sisekliimat. Üks keerukamaid asju on hinnata loomade enesetunnet mõjutavaid tegureid.

Loomafarmidele mõeldud laineplaadid imavad niiskust, mistõttu temperatuurierinevuste tõttu tekkiv kondentsvett ei teki.

Põllumajandusliku otstarbega ehitiste puhul tehakse katuse katmisel kõige sagedamini see viga, et ei arvestata katusekallet ega vajalikku katuseräästa suurust.

Ehitatakse suured laudad suurte akendega. Need kannatavad sademete tõttu, sest on sageli valmistatud PVC-materjalidest. Talve järel need rebenevad. Et seda ei juhtuks, tuleb rajada räästad. Meie ilmastikutingimustes on vaja nii katuseräästaid kui ka katusekarniise, sest seinad jäätuvad ja jää lõhub.

Kiudtsemendist laineplaadid kestavad kaua, nendega kaetud katus sobib suurepäraselt lihaveiste ja noorkarja pidamiseks.

Põllumajandushoonetele projekteerimisel on vaja hästi läbi mõelda ventilatsioonilahendused. Loomakasvatajad valivad meelsasti laineplaadid. Nende jaoks kulub vähem puitu ja pennide vahele jäävad suuremad vahed.

Kui katusekonstruktsiooni jaoks on koostatud hea projekt, läheb laineplaatide paigaldus lihtsalt. Paljud väikefarmiomanikud teevad seda ise, säästes ressursse. Agrosektori jaoks loodud plaadid on suuremad kui elumajade omad, tänu millele protsess kulgeb kiiremini, ülekatet on vähem ja materjali kul on väiksem.

Taotlege kohe tasuta näidis!

PROFESSOR: „MUUTKE SUHTUMIST MIKROKLIIMASSE“

Kiudtsemendist plaadid Eternit AGRO XL ei lase vihmal, rahel ja muudel loodushelidel tekitada üle 60 detsibellist müra. Teaduslike uuringutega on tõestatud, et kui müratase tõuseb kõigest 10 detsibelli üle normi, tekib loomadel stress ja see mõjub produktiivsusele negatiivselt.

Lehmadele sobiva optimaalse temperatuuri hoidmise ja kohase katusekatte seost on mitmesuguste uuringutega tõestanud ka Vytautas Suure Ülikooli (VDU) Põllumajandusakadeemia professor Rolandas Bleizgyse meeskond.

„Lehma jaoks jääb optimaalne temperatuur vahemikku –7 kuni +22 kraadi. See temperatuurivahemik ei avalda tema produktiivsusele negatiivset mõju. Kõik see oleneb suuresti katuse konstruktsioonist ja katusekattest,“ ütleb VDU Põllumajandusakadeemia professor.

Sobiva katusekatte valikul tuleb arvesse võtta mitut aspekti: see ei tohi lasta kondensaadil koguneda, see peab aasta ringi sobivat temperatuuri hoidma (suvel mitte kuumenema, talvel mitte külmuma), imama niiskust, neelama külma ja kuuma, isoleerima müra ja pidama vastu keskkonna kahjustavale mõjule (näiteks väetistele, ammoniaagile).

„Kui veeaur kondenseerub, siis tilgub katuselt vett ja tekib hallitus,“ väidab professor, kes uurib, kuidas saavutada optimaalsete investeeringutega lauda kõige efektiivsem kasutus.

Lauda ehitamisel on teadlase sõnul oluline muuta oma suhtumist mikrokliimasse ja valida seda sobivalt toetavad materjalid. Näiteks lehmakasvatajatel osutub puhas õhk tähtsamaks kui soojustatud katus ja hoonete kütmine. Ruumide õige õhutuse korral tunnevad loomad end mugavalt, väheneb nii õhusaaste kui ka konstruktsioonide erosioon.

OHUTUD KATUSED

Oma laudakatusele laineplaadid valinud looma- ja linnupidajate hinnangul mängib seesuguse materjalivaliku tegemisel rolli ka ohutus. Nad võtavad arvesse, et plaatidel on turvaribad. Lisaks on need tulekindlad.

Turvaribad on asendamatu lisadetail ohutuks katusepanekuks. Loomakasvatajate jaoks on väga tähtis kaitsta end ka kiiresti leviva tulekahju eest. Tule leviku, suitsu ja kahjulike ainete erituse ning muude näitajate järgi kuuluvad laineplaadid tulekindlate materjalide klassi A1, A2.

Plaate kohandatakse individuaalselt nii külma kui ka sooja tüüpi laudakatuste jaoks (siis kasutatakse laineplaadi all veel soojusisolatsiooni). Samuti võivad vastavalt vajadusele erineda ka nende mõõtmed – projekteeritakse ka mittestandardseid plaate. Tehas võib tellimuse järgi valmistada näiteks 3 m plaate.

„Laudas peab olema hea tehnoloogia. Probleeme saab lahendada väikeste investeeringutega, aga nii, et püstitatud laut teeniks ja täidaks oma funktsiooni mitte 10 aastat, vaid 30-50 ja enamgi. Pigem tasub valida sobivad materjalid,“ soovitab VDU Põllumajandusakadeemia professor R. Bleizgys, kes ütleb, et hea katus mängib loomade heaoluks soodsa keskkonna loomisel tähtsat rolli.

agri support

Kas teil on veel küsimusi? Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast.