Ohutus eelkõige

Eternic Balticu jaoks on ohutus väga tähtis – anname oma parima, et töötajad jõuaksid koju turvaliselt ja ilma vigastusteta.

Safety first
Safety first

Koostame oma ohutusstandardid ja -raamistikud ametlike suuniste alusel. Samal ajal keskendume ka iga meie töötaja vastutusaladele. Seda on selgelt näha meie ohutusalasest motost: „Ohutus on number üks, seda teab meist igaüks.“ Seda põhimõtet jälgivad kõik meie töötajad. Sageli on meie ohutuslogo esimene asi, mida tööle tulles nähakse.

Safety first 2
Safety first 2

Masinaohutus: Oleme praegu Euroopa masinadirektiivi alusel oma masinate ohutust veelgi suurendamas. Isegi kui masinaid kasutatakse väljaspool Euroopat, kontrollime, et kõigis meie tehastes teostataks ranget kontrolli, et tagada meie töötajate kõrgetasemeline kaitse.

Toimingud: oleme kehtestanud ranged ohutustoimingud, mis on õnnetuste vältimiseks väga vajalikud. Investeerime mitmetesse ohutusprogrammidesse ja koolitustesse, et sellised ohutustoimingud saaksid osaks meie igapäevatööst.

Käitumine: tõstame teadlikkust selle kohta, kuidas ettevaatlikust säilitada. Vastutustundlik käitumine on teistele heaks eeskujuks. Lisaks julgustame konstruktiivse tagasiside andmist. Julgustame inimesi ohututest olukordadest teavitama.

Avastage meie tootevalikut

Leia edasimüüja

Leia meie lähedased teie partnerid

Laadige alla brošüürid

Laadige meie toodete brošüürid alla

Allalaadimiskeskus