Piirdeaedade ja väravate

 Piirdeaedade ja väravate katmine voodrilaudadega CEDRAL

 

Millele piirdeaia ja värava materjali valikul tähelepanu pöörata?

Piirdeaed on peamine territooriumi ümbrusest eraldav tarind, mis on eriti oluline tihedama asustusega keskkonnas, kus läbisegi paiknevad elu- ja ärihooned. Lisaks oma põhilisele, kaitsvale funktsioonile on piirdeaial täita ka esteetiline roll, mis tagab õueala kogupildi lõpetatuse ja täiendab maja üldist välimust. Piirdeaia ja värava materjali valikul on oluline pöörata tähelepanu materjalide pikaealisuseleja vastupidavusele ümbritseva keskkonna mõjudele, et aia hooldamine oleks lihtne ning seda poleks iga paari aasta tagant vaja üle värvida. Tähtsaks aspektiks on ka võimalus piirdeaia stiili hoone fassaadi ja katusega kokku sobitada.

Tsementvoodrilaudade CEDRAL eelised

• Materjal on puitlaua faktuuriga, kuid puidust pikaealisem.

• Suur värvuste valik.

• Lihtne hooldus: ei ole vaja puhastada ega üle värvida.

• Lihtne paigaldus ja võimalus sobitada igasuguste loominguliste lahendustega.

• Ühtlane kogupilt: võimalus fasaadiga kokku sobitada.

 

Piirdetarindi ehitamine

Tsementvoodrilauad CEDRAL kinnitatakse piirdeaia alustarindile kruvide või naeltega. Piirdeaia ja/või värava ühtlase välimuse saavutamiseks valige CEDRAL tsementvoodrilaudadega sama värvi kruvid. Voordilaudu on lihtne vajaliku pikkusega osadeks saagida.

Piirdeaia/värava lahenduste galerii

Kalkulaator
Lihtsalt ja intuitiivselt on võimalik välja arvutada katuse ja fassaadi ehituse või renoveerimise eelarve, saada detailne eelkalkulatsioon ja vastavad joonised.