Kaetud fassaadid

 LAINEPLAATIDEGA kaetud fassaadid

 

Laineplaatidega kaetud tuulutatavad välisseinad

Keerulist hooldust nõudvaid krohvitud välisseinu valitakse elumajade ehitusel ja renoveerimisel üha vähem nende negatiivse mõju tõttu hoone mikrokliimale ja inimeste tervisele. Alternatiivina pakutakse ventileeritavaid fassaade, mille tarindis jäetakse soojustuse ja viimistlusmaterjali vahele õhuvahe. Tänu sellele toimub hoone sisetemperatuuri loomulik reguleerumine ning paraneb vastupidavus ilmastikutingimustele: tuulutatav välissein peab niiskuse kinni ega ima seda endasse, nii välditakse hallituse ja mädaniku tekkimist nii hoone välis- kui sisetarindites. Siiski on suure pindalaga elu- ja majandushoonete ventileeritavate välisseinte ehitus sageli keeruline. Niisugusel juhul pakutakse lahendusena laineplaatidega kaetud fassaadi.

LAINEPLAATIDE eelised fassaadi kattematerjalina

• Lihtne käitlemine ja paigaldamine: ei vaja spetsiaalseid tööriistu.

• Üks laineplaat katab suure pinna.

• Materjal on pikaealine ja ümbritseva keskkonna mõjudele vastupidav.

• Materjal on hingav: loomulik hoonesisene niiskusregulatsioon.

• Tulekindlus (tulekindlusklass A1).

• Võimalus luua hoone ühtlane välimus, kattes nii katuse kui ka seinad samasuguste plaatidega.

 

LAINEPLAATIDE paigaldamine

Laineplaadid paigaldatakse välisseinale samal põhimõttel nagu katuselegi: kinnitatakse kruvidega puidust alustarindile. Alustarindi pikidetailide vahed sõltuvad valitud plaatide mõõtmetest. Fassadi ühtlase välimuse saavutamiseks võib valida plaatidega ühte värvi kruvid.

 

Rohkem teavet LAINEPLAATIDE kohta

 

LAINEPLAATIDEGA kaetud fassadide galerii

Kalkulaator
Lihtsalt ja intuitiivselt on võimalik välja arvutada katuse ja fassaadi ehituse või renoveerimise eelarve, saada detailne eelkalkulatsioon ja vastavad joonised.